Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

“Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zapad stana d.o.o.”

 

Energetska obnova zgrade Poljana Jurja Andrassyja 8-11, Zagreb

Energetska obnova zgrade Kolara Slavka 13 a-e, Velika Gorica

Energetska obnova zgrade Kolara Slavka 11 a, b i c, Velika Gorica

Energetska obnova zgrade Kolara Slavka 3, Velika Gorica

Energetska obnova zgrade Antuna Mihanovića 1, Krapinske Toplice

 

 

“Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zapad stana d.o.o.”

Intervju djelatnice u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost