dobrodosliPoštovani , zahvaljujemo se na ukazanom povjerenju i izboru društva Zapad-stan d.o.o. za Upravitelja Vaše zgrade.

Klikom na  link koji Vas je doveo na ovu stranicu  moći ćete u buduće dobiti uvid u stanje računa Vaše zgrade naravno nakon što se na računu pričuve budu evidentirali prvi prometi. Podaci su radi zaštite privatnosti zaštićeni zaporkom koju ćete  morati unijeti kako bi ste došli do podataka.

Zaporku  za pristup podacima dostavljamo inače suvlasnicima uz prve uplatnice , zaporka se sastoji od malih slova i brojki . Zaporku možete zatražiti  i od Vašeg predstavnika suvlasnika,  a  u vremenu od 8.00 -15.30 radnim danom zaporku možete dobiti pozivom na telefon  01/3462-772.

Ovom prilikom Vas  molimo da nam putem donje forme   dostavite broj Vašeg mobilnog telefona , ili telefona na vašem radnom mjestu na koji Vas možemo kontaktirati u slučaju moguće hitne potrebe ( podaci mobitela dostupni su isključivo djelatnicima Zapad-stan d.o.o. , i u druge svrhe, osim u hitnom slučaju , neće se koristiti ).

POJAŠNJENJE MOGUĆE HITNE POTREBE

Često se  događa da zbog povećanja tlaka vode u noćnim odnosno rano jutarnjim satima ili zbog  dotrajalosti,  dolazi do pucanja spojnih crijeva između ventila u zidu i uređaja ( wc kotlić, perilica rublja i suđa )  te dolazi do poplave u stanu ali i u stanovima ispod.
Iako se sama hitna intervencija svodi na zatvaranje predventila u zidu, ako vlasnika nema kod kuće, zatvara se cijela vertikala u kojoj se nalazi stan ili se čak mora obustaviti opskrba vodom cijelog ulaza zgrade .
Suvlasnike zgrade u takvim slučajevima ne može se ostaviti bez opskrbe vode duže od 24 sata , te se u slučaju nemogućnosti kontakta sa vlasnikom stana , pristupa provali u stan u kome je došlo do pucanja cijevi, naravno u prisustvu djelatnika MUP-a i bravara. Nažalost, ukoliko su vrata dodatno osigurana , nasilno ih moraju otvoriti djelatnici vatrogasne brigade, pri čemu nastaju velike štete na samim vratima ali i na štoku vrata koja su Vaša , odnosno dio su posebnog dijela nekretnine – a ne zajednički dio ( pričuva se plaća za održavanje ZAJEDNIČKIH DIJELOVA stambene zgrade ) te je troškove popravka ali i same izvršene intervencije dužan snositi sam vlasnik stana.
Dostava podataka za kontakt
Odaberite opciju ukoliko želite da Vam se uplatnice za pričuvu zgrade dostavljaju na navedeni e-mail
reCAPTCHA is required.