Zbog sigurnosti od napada spy-botova na forme  ( Ugrađen je CAPTCHA kod na sve forme ) od srpnja 2020 molim koristiti ovu formu za slanje Zahtjeva za plaćanje naknade FINI 

ZAHTJEV ZA PLAĆANJEM NAKNADE FINI
reCAPTCHA is required.