Tehnološki, u svakom slučaju, najnaprednije rješenje za zamjenu vašeg starog načina  komunikacije među suvlasnicima je mSuvlasnik mobilna aplikacija namijenjena Vama, suvlasnicima stambene zgrade…