Velika gorica Braće Radića 7 KUČE  •  Cvjetno naselje 5 • Cvjetno naselje 7 • Dobrile Jurja 2 • Dobrile Jurja 4 • Dobrile Jurja 6 • Dobrile Jurja 8 • Dobrile Jurja  10 • Dobrile Jurja 12 • Dobrile Jurja 14 • Dobrile Jurja 16Ilijaška 7b • Kačića Miošića Andrije 78 • Kneza Domagoja 25 • Kneza Domagoja 27 • Kneza Domagoja 29 • Kneza Domagoja 31 • Kneza Domagoja 33 • Kneza Domagoja 35 • Kneza Domagoja 37 • Kneza Domagoja 39 • Kolara Slavka 3 • Kolara Slavka 11A • Kolara Slavka 11B • Kolara Slavka 11C • Kolara Slavka 12 • Kolara Slavka 14 • Kolara Slavka 13A • Kolara Slavka 13B • Kolara Slavka 13C • Kolara Slavka 13D • Kolara Slavka 13E • Kolara Slavka 53 • Kolodvorska 1a • Kolodvorska 33 • Lackovića Croate Ivana 14 • Lackovića Croate Ivana 17 • Lovraka Mate 4 • Lovraka Mate 6A • Matice hrvatske 7  • Matice hrvatske 40  • Matice hrvatske 42  • Stjepana Fabijančića Jape 48A Tesle Nikole 48c Trebnjanska 2a, 2b Trebnjanska 22 Zagrebačka 71-75Zagrebačka 88 • Zagrebačka 96 • Zagrebačka 136/2• Zagrebačka 142/1