PRIJEM STRANAKA

do daljnjega će se prijem stranaka u našim prostorijama vršiti isključivo u razdoblju  od

od 8.00. do  12.00 sati

(ponedjeljak-srijeda-petak)

HITNE INTERVENCIJE

U slučaju puknuća cijevi i poplave zbog koje nastaje velika šteta hitnu intervenciju možete prijaviti putem dežurnog telefona dostupnog od 0-24 sata  091-3462-772

PRIJAVA KVARA

Prijava kvara
kat, ulica , kućni broj, GRAD
Upišite poziv na broj sa uplatnice za pričuvu ili računa
Ako možete, molimo slikajte nastalo oštećenje - .jpg ili .png formatu (max. 2 MB)
reCAPTCHA is required.

PRIJAVA PROMJENA VLASNIŠTVA

Prijava promjene vlasništva
Upišite Poziv na broj sa dosadašnje uplatnice ili računa,a ako nemate upišite ime i prezime dosadašnjeg obaveznika plaćanja pričuve
Ulica i kućni broj, GRAD
Odaberite opciju ukoliko želite da Vam se uplatnice za pričuvu zgrade umjesto poštom dostavljaju na Vaš E-mail putem elektronske pošte
Priložite kopiju Kupoprodajnog ugovora ili Vlasnički list ili Darovni ugovor ili Rješenje o ostavini (nasljeđivanju) ili Vjenčani list ako je došlo do promjene prezimena supružnika OBAVEZNO u .pdf , .jpg ili .png formatu (MAKSIMALNA VELIČINA 4 MB)
reCAPTCHA is required.

Promjenu podataka o vlasništvu nad posebnim dijelom nekretnine ( stan, poslovni prostor , garaža ) novi vlasnik dužan je prijaviti  komunalnim društvima  i upravitelju zgrade na način da dostavi kopiju dokumenta temeljem kojeg dokazuje da je došlo do promjene vlasništva ( kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, rješenje o ostavinskoj raspravi )

Obavijest o promjeni vlasništva  i presliku dokumentacije možete također poslati poštom na adresu Zapad-stan d.o.o. Ante Topić Mimare 61 10090 ZAGREB , ili slanjem na telefax 01/3462-773 obavezno navodeći kontakt mobitel/telefon,  kao i adresu na koju želite da se dostavljaju uplatnice za pričuvu ako je različita od adrese objekta sastavni dio kojeg je Vaša nekretnina.

ZAHTJEV ZA DOSTAVU UPLATNICA PUTEM E-maila

Zahtjev za slanje E-uplatnica
kat, ulica , kućni broj, mjesto, grad
Osobni identifikacijski broj
Upišite poziv na broj sa uplatnice za pričuvu ili računa
reCAPTCHA is required.

UPIT ZA PROVJERU DUGOVANJA ZA PRIČUVU

Provjera duga za pričuvu
kat, ulica , kućni broj, GRAD
Upišite poziv na broj sa uplatnice za pričuvu , računa ili opomene
reCAPTCHA is required.

 

 

Share →

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *