Sveta Nedelja Malogorička cesta 40ab • Selčica 14 i 14aSelčica 14bul. dr. Franje Tuđmana 13a •  ul. dr. Franje Tuđmana 13bUlica Lipa 1 Ulica Jasena 1 Ulica Jasena 17 Ulica Sviba 10 • Ulica Sviba 14 • Ulica Sviba 19 • Ulica Sviba 20 • Ulica Sviba 22 • Ulica Platana 26