Na zgradama pod našom upravom tijekom 2015. ugrađeni su razdjelnici topline na većini zgrada. U nastavku možete pronaći kontakt telefone svih izvoditelja koji su ugrađivali razdjelnike na zgradama te Vas molimo da eventualne reklamacije upućujete direktno njima !

SUBVENCIJA ZA RAZDJELNIKE

  • Za one suvlasnike koji su dodatnim uplatama u pričuvu zgrade uplatili ukupan zahtjevtrošak razdjelnika, povrat 40% sredstava refundirat će se sredstvima dobivenim na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za subvenciju ugradnje termostatskih ventila i razdjelnika
  • povrat će se vršiti  isključivo isplatom sa računa pričuve zgrade na tekući račun vlasnika temeljem Zahtjeva za refundacijom  koji je potrebno ispuniti i dostaviti u prostor Zapad – stan d.o.o.
  • Sa isplatama će se započeti kad Fond uplati sredstva na račun pričuve zgrade.
  • Imali smo stopostotni učinak u prijavama na natječaje, odnosno svaka zgrada koja je bila prijavljena na natječaj za ugradnju razdjelnika imala je rezervirana sredstva i dobit će od Fonda povrat sredstava nakon dovršene ugradnje.
  • Suvlasnici će u 2015. na zgradama pod našom upravom od Fonda dobiti povrat preko 3.000.000,00 kn sredstava utrošenih za ugradnju razdjelnika topline i termostatskih ventila.

DOSTAVA ZAHTJEVA ZA REFUNDACIJOM

Zahtjev možete dostaviti :

 • osobno ili poštom na adresu Zapad-stan d.o.o. Ante Topić Mimare 61 10090 Zagreb
 • telefaxom na broj 3462-773
 • ispunjen i SKENIRAN(pdf) ili FOTOGRAFIRAN (jpg) Zahtjev za refundacijom možete dostaviti i priložiti  uz pomoć slijedeće  forme,  
  Dostava Zahtjeva za refundacijom
  poziv na broj sa uplatnice ili računa
  ulica i kućni broj, GRAD
  obavezno u .pdf , .jpg ili .png formatu (max. 4 MB)
  reCAPTCHA is required.

Kontakt BRUNATA d.o.o.

 • Kontakt telefon firme Brunata je +385 1 48 39 053 a za pismeni kontakt koristite ovu stranicu.
 • brunataNa web stranicama www.brunata.hr upisom korisničkog imena i lozinke možete provjeriti očitanja razdjelnika
 • Upute za korištenje razdjelnika u pdf formatu skinite Brunata-upute

.

Kontakt PLINOSERVIS KUZMAN

  • Kontakt telefon firme PLINOSERVIS KUZMAN  je +385 1 28 59 294 a za pismeni kontakt koristite E-MAIL plino-servis-kuzman@zg.t-com.hr
  • kuzman-webNa web stranici  http://www.razdjelnici-kuzman.hr/moja-mjerenja upisom korisničkog imena i lozinke možete provjeriti očitanja razdjelnika
  • Upute za korištenje razdjelnika u pdf formatu skinite OVDJE.

Kontakt TI-SAN d.o.o.

 • Kontakt telefon firme TI-SAN  je +385 1 33 36 550 a za pismeni kontakt koristite E-MAIL info@ti-san.hr
 • Na web stranicama www.ti-san.hr upisom korisničkog imena i lozinke možete provjeriti očitanja razdjelnika.tisan3
 • Upute za korištenje razdjelnika u pdf formatu skinite OVDJE.
 • Obavijest o početku obračuna u pdf formatu skinite OVDJE.  
 • Garancija -uvijeti u pdf formatu  formatu skinite OVDJE.

ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Što je i čemu služi razdjelnik topline ?

Razdjelnici topline su uređaji koji omogućuju raspodjelu ukupne potrošnje toplinske energije zgrade na pojedine stanove po stvarnoj potrošnji. Razdjelnici se ugrađuju na sve radijatore u pojedinom stanu.
Registriraju udio potrošene toplinske energije pojedinog radijatora u impulsima. Očitavaju se daljinskim putem, pomoću sustava za daljinsko očitavanje koji se postavlja u stubište zgrade. Razdjelnici moraju odgovarati propisanoj tehničkoj normi i ne trebaju se umjeravati (baždariti). Ugradnjom razdjelnika topline ostvaruje se obračun grijanja po stvarnoj potrošnji, čime se stanara motiviraju na racionalno korištenje toplinske energije i postizanje energetskih i financijskih ušteda. Korištenjem razdjelnika i prelaskom na obračun grijanja po potrošnji ne postižu se automatske uštede. Za to je potrebno je osigurati mogućnost regulacije topline na svakom ogrjevnom tijelu (radijatoru), što se postiže ugradnjom termostatskog seta (ventila) na svaki radijator u stanu ili poslovnom prostoru.

Da li je ugradnja razdjelnika topline i termostatskih ventila zakonska obaveza za višestambene zgrade ?

Ugradnja razdjelnika topline s donošenjem Zakona o tržištu toplinske energije postala je obavezna za sve zgrade u kojima je to zbog vertikalnog razvoda sustava grijanja potrebno. U skladu sa smjernicama nove direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti iz listopada prošle godine prema koja obavezuje sve članice na ugradnju mjera individualnog mjerenja potrošnje toplinske energije i preporuča ih kao mjeru koja će građanima omogućiti nadzor nad vlastitom potrošnjom Republika Hrvatska priprema novi Zakon o tržištu toplinske energije prema kojem su korisnici obavezni ugraditi uređaje za regulaciju odavanja topline, uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije ili uređaje za mjerenje potrošnje toplinske energije. Obaveza ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije za zasebne stambene cjeline u višestambenim zgradama sljedećom dinamikom: ­

za stambene zgrade sa sedamdeset i više stanova do 31. prosinca 2015. ­

za stambene zgrade s više od dva stana do 31. prosinca 2016.

Za one koji ne budu poštovali navedene rokove najavljene su kazne za pojedinačne stambene jedinice u iznosu od deset do čak pedeset tisuća kuna. Kako velik broj postojećih višestambenih zgrada ima vertikalnu razdiobu toplinske, odnosno više vertikala na koje se priključuju radijatori u istom stanu, prioritet će u idućih dvije – tri godine biti upravo ugradnja razdjelnika topline čija instalacija ne zahtijeva rekonstrukciju sustava grijanja, za razliku od situacije kad bi se razmišljalo o ugradnji individualnih mjerila toplinske energije: kalorimetara.

Koja je razlika između kalorimetra i razdjelnika?

Kalorimetri (ili individualna mjerila toplinske energije) ugrađuju se u novim zgradama, koje imaju centralni sustav grijanja razveden na horizontalnoj osnovi, s vlastitim dovodom topline i jednim mjernim mjestom (ispred stana) na koje se ugrađuje kalorimetar.

Stambene zgrade izgrađene prije 2005. imaju sustav u kojem kroz jedan stan prolazi nekoliko vertikalnih cijevi na koje su spojeni radijatori, pa ne postoji jedno mjerno mjesto u stanu.

Zato je i nemoguće ugraditi kalorimetar u stan s vertikalnim sustavom bez opsežnog građevinskog zahvata, koje uključuje kompletnu rekonstrukciju cijevi u zidovima i ugradnju kalorimetra ispred stana. Za takvu je ugradnju potrebna suglasnost svih suvlasnika.

Zašto razdjelnik ne mjeri utrošenu energiju u kWh?

Razdjelnici topline mjere razliku temperature s kojom ogrijevno tijelo grije prostor i temperature s kojom prostor grije ogrjevno tijelo (‘Δt’), u jedinici ‘impuls’.

U stambenim zgradama u kojima je sustav centralnog grijanja proveden kroz vertikale koje prolaze kroz stanove, nemoguće je mjeriti potrošnju pojedinog stana na jednom mjestu, bez rekonstrukcije sustava grijanja i ugradnje individualnih energometara.

Zato se koriste razdjelnici na svakom radijatoru, kako bi se bilježio udio potrošnje radijatora u ukupnoj potrošnji zgrade.

Udjeli se iskazuju u ‘impulsima’ – udio impulsa stana u ukupnim impulsima u zgradi jednak je i udjelu u potrošenoj toplinskoj energiji tog stana u ukupno potrošenoj energiji zgrade.

Da li razdjelnik emitira zračenje i može li biti štetan za ljudsko zdravlje?

Razdjelnik je potpuno siguran uređaj, odnosno ne štetan.

Mobilni telefoni emitiraju 3.000-5.000 mW, bežićni internet emitira 20-50 mW, a razdjelnik emitira 0,01 mW zračenja što je vrlo mala vrijednost.

Pojedini proizvođači rade razdjelnike koji samo 4 puta u 24 sata emitiraju tako malo zračenje, ostalo vrijeme su u spavanju. Sama emisija traje nekoliko desetinki sekundi, koliko je razdjelniku potrebno da izmjerenu vrijednost pošalje sakupljaču signala.

Kako radi termostatski ventil?

Svaki broj na termostatskom ventilu označava određenu sobnu temperaturu. Termostatski ventil neprekidno mjeri temperaturu u sobi.

Ukoliko je temperatura sobe niža od temperature na ventilu, ventil se otvara i radijator se zagrijava.

ZStermventil
Kada se u sobi postigne temperatura zadana na ventilu, ventil će sam, automatski, zaustaviti dotok topline.

Na ovaj način, ventilom se postavlja razina udobnosti koja ostaje konstantna, a dotok topline regulira se automatski kako bi se održavala postavljena temperatura sobe .

Oznaka * na ventilu služi za održavanje minimalne potrebne topline u cijevima kako bi se spriječilo smrzavanje, i koristi se u posebno hladnim vremenskim razdobljima, kada ne želite koristiti grijanje.

Koja je procedura potrebna za ugradnju razdjelnika topline i termostatskih ventila i u našoj zgradi?

• Izbor tvrtke ( dobavljača ) koja se bavi ugradnjom i očitavanjem razdjelnika topline.

• Potrebno je donijeti odluku o izboru dobavljača opreme ( sukladno odredbama Zakona o tržištu toplinske energije, članak  52 stavak 4  U zgradi/građevini mogu se ugrađivati uređaji samo jednog proizvođača mjernih uređaja kojega vlasnici samostalnih uporabnih cjelina u zgradi/građevini slobodno izaberu, a kako bi se omogućio jedinstveni sustav očitanja i naplate isporučene toplinske energije.te predstavnik suvlasnika prikuplja minimalno 50% potpisa suvlasnika o izboru dobavljača opreme te predaje odluku odabranom dobavljaču, no radi učinkovitosti sustava uputno je da barem 70% suvlasnika potvrdi odluku svojim potpisom.

• Odabrani dobavljač opreme sklapa ugovor sa svakim suvlasnikom zgrade, uz mogućnost otplate ugrađene opreme i troškova ugradnje u 12 mjesečnih obroka

• Uz pomoć odabrane tvrtke potrebno je ishoditi suglasnost distributera toplinske energije

• Slijedi ugradnja razdjelnika topline s termostatskim ventilima koja se provodi dok je sustav prazan nakon završetka sezone grijanja

• Obračun prema stvarnoj potrošnji počinje s prvim punim mjesecom u sezoni, a tvrtka koja je ugradila razdjelnike topline počinje daljinsko očitanje toplinske energije i dostavlja podatke distributeru koji ispostavlja račune prema očitanom stanju na razdjelnicima.

Jesu li uštede u troškovima grijanja moguće baš za sve stanove?

U praksi su zabilježene uštede na nivou zgrade u svim zgradama u Hrvatskoj i Europi, i to u prosjeku od 10% do 30%.

Pod pojmom ‘ušteda’ podrazumijeva se smanjenje zabilježene potrošnje toplinske energije na glavnom mjerilu zgrade u sezoni nakon ugradnje razdjelnika i termostatskih setova, u odnosu na sezonu prije ugradnje, svedeno na jednake temperaturne uvjete.

Pri tome je važno napomenuti da, iako je ušteda postignuta na nivou zgrade, ne znači da su svi stanari u zgradi uštedjeli. Individualni rezultati ovise o nekoliko faktora:

regulaciji dotoka topline s termostatskim setom (ako stanari ne smanje temperaturu, uštede neće biti),

položaju stana u zgradi (stanovi na rubu zgrade ili stanovi iznad prolaza trošit će vise energije da bi se zagrijali na komfornu temperaturu),stanju stolarije u stanu, izolaciji i slično.

Razdjelnici ne garantiraju uštedu, jer ona ovisi prvenstveno o ponašanju stanara i karakteristikama stana.

Razdjelnici garantiraju isključivo obračun stvarno potrošene energije.

Koji je razlog da nakon ugradnje razdjelnika plaćam veći iznos za grijanje nego do sada ?

U većini zgrada također postoje i takozvani „izloženi“ stanovi koji su u toplinski lošem položaju jer se nalaze na zadnjim katovima, u kutu zgrade ili iznad prolaza i takvim stanovima je potrebno više toplinske energije kako bi se ugrijali na istu temperaturu u odnosu na druge stanove.

Ta se činjenica prilikom prijašnje raspodjele nije evidentirala i plaćali su grijanje jednako kao i drugi suvlasnici.

Uvođenjem razdjelnika topline to se, međutim, evidentira i obračunava isključivo tom stanu. Ta činjenica, pak, predstavlja korak prema realnijem vrednovanju stambenog prostora.

Zašto dolazi do šumova u sustavu grijanja nakon ugradnje termostatskih ventila?

Funkcija termostatskog ventila je održavanje konstantne temperature prostorije u kojoj je instaliran. To znači da ukoliko se prostorija zagrije na unaprijed definiranu temperaturu termostatski će ventil zatvoriti dotok tople vode u radijator i vi više ne trošite toplinsku energiju. U slučaju običnih ventila nitko ih nije išao otvarati ili zatvarati kada vam je u prostoriji bilo pretoplo, već je navika bila otvarati prozore!

Prije ugradnje termostatskih ventila u zgradi je bio statički sustav centralnog grijanja, a nakon ugradnje taj sustav postaje dinamički.

U gotovo svim toplinskim podstanicama ili kotlovnicama instalirane su cirkulacijske pumpe koje su predimenzionirane tj većeg kapaciteta od potrebnog. Uz njih sada su još instalirani i termostatski ventili koji počinju zatvarati protoke kroz radijatore. Zatvaranjem termostatskih ventila sustav treba manju količinu tople vode.

Stare cirkulacijske pumpe to ne prepoznaju i guraju istu količinu tople vode. Da bi prošla ista količina vode povećava se brzina strujanja i tlak u cijevima. Povećana brzina strujanja izaziva šumove, a povećani tlak nepravilan rad termostatskih ventila.
Kako se može riješiti problem šumova u sustavu?

Rješenje za takvu situaciju jest ugradnja novih cirkulacijskih pumpi s promjenjivim protokom

Pumpe sa promjenjivim protokom imaju ugrađen frekventni regulator (VFD – Variable Frequency Drive) kojim se mijenja brzina okretanja motora, a samim time mijenja se i protok pumpe. Pumpe su opremljene sa elektronikom koja na osnovu mjerenog broja okretaja motora pumpe, struje koja pokreće motor i zadanih parametara cjevovoda regulira broj okretaja pumpe i održava radnu točku pumpe u optimalnom režimu.
Koje su prednosti pumpi promjenljivog protoka:

• smanjenje potrošnje električne energije do 70%
• optimiziran protok kroz grijaća tijela
• duži vijek trajanja pumpi
• manje bučan rad pumpi

Ugradnjom elektroničkih pumpi postiže se dvostruka korist: ušteda električne i toplinske energije, a sama investicija u isplati se za maksimalno dvije do tri godine. Njihovom ugradnjom problem šuma se u većini slučajeva rješava naročito kod manjih zgrada.
Međutim kod nebodera i zgrada u nizu sustave će možda biti potrebno uravnotežiti, odnosno balansirati ugradnjom sustava za balansiranje. Sustav balansiranja omogućava regulaciju tlaka i protoka tople vode kroz radijatore kako bi se ostvario pravilan rad termostatskih ventila. Najčešći oblik sustava balansiranja koji se koristi su diferencijalni regulatori tlaka koji se ugrađuju na vertikalama. Oni na temelju promjena koji nastaju uslijed otvaranja i zatvaranja termostatskih ventila automatski se prilagođavaju novim parametrima tlaka i protoka tople vode te omogućavaju da svaki radijator na svom ulazu dobiva toplu vodu iste temperature. To znači da će svaki korisnik u zgradi imati iste uvjete za korištenje toplinske energije.

VAŽNA NAPOMENA : Da li je i kada potrebno izvršiti balansiranje sustava?

Kako bi se osigurala potpuna funkcionalnost sustava nakon ugradnje termostatskih setova i razdjelnika topline, preporuča se ugradnja sustava za balansiranje.

Sustavom balansiranja omogućava se regulacija tlaka i protoka medija (tople vode) u radijatorima sustava grijanja, o čemu uvelike ovisi ispravan rad termostatskih setova, odnosno održavanje željene temperature pojedine prostorije u stanovima ili poslovnim prostorima.

Statički regulatori kao što su radijatorske prigušnice, koji su česti oblik regulacije postojećih sustava grijanja, nažalost nisu dovoljne u slučaju kada se na većinu radijatora ugrađuju termostatski setovi.

Najčešći korišteni oblici dinamičke regulacije su ugradnja diferencijalnih regulatora tlaka na usponskim vodovima radijatorskog sustava. Ovisno o poremećajima u sustavu grijanja koji se javljaju kada se otvaraju ili zatvaraju termostatski ventili, diferencijalni regulatori tlaka automatski se prilagođavaju novim parametrima tlaka i protoka u cijevima omogućujući funkcionalnost sustava.