PRIJEM STRANAKA

RADNO VRIJEME

od 8.00. do  16.00 sati

Ponedjeljak – Petak

 

PRIJEM STRANAKA

od 8.30. do  14.00 sati

Ponedjeljak – Petak

BLAGAJNA

Od 1. siječnja 2022. godine pričuvu više nije moguće uplaćivati na blagajni društva .