• Štampanje uplatnica za više zaduženja unaprijed, kvartalno, polugodišnje
 • Promjene vlasništva i izvješća o promjeni
 • Traženje dužnika, izrada obavijesti, opomena i opomena pred tužbu
 • Samostalna izrada ovrha u MS Wordu -> štampanje iz programa
 • Obračun, praćenje i naplata troškova opominjanja
 • Obračun zatezne kamate
 • Ugrađen E-mail.
 • Slanje obavijesti, rekapitulacija, analitičkih kartica i svih izvješća obveznicima direktno iz aplikacije
 • Pohrana žiga i potpisa u aplikaciju za automatsko slanje dokumenata
 • Kontrola unosa matičnih brojeva tvrtki, JMBG-a OIB-a i službenih šifri općina
 • Plaćanja faktura i honorara i knjiženje naplate putem internet bankarstva ili diskete
 • Obrada elektronskih izvadaka sa jednim ili više računa
 • Automatsko štampanje virmana za plaćanje u FINI-i
 • Opće uplatnice – sastavljanje od podataka iz programa ili slobodnim upisom
 • Ispisom PDF 417 koda na uplatnicama omogućeno je plaćanje pričuvena svim prodajnim mjestima Konzuma i Tiska

 • Obračun honorara
 • Potvrde za prijavu poreza, JOPPD  obrasci
 • Interna blagajna – praćenje stanja po računima zgrada u blagajni
 • Automatska izrada faktura za prostore u vlasništvu pravnih osoba – jedna faktura sa specifikacijom više prostora
 • Automatsko formiranje faktura za naknadu Upravitelja
 • Automatski unos računa pomoću skenera – unos računa za električnu energiju
 • Automatska izrada web stranica o stanju računa, rekapitulaciji prometa sa zaporkama
 • Automatski unos računa osiguravatelja
 • Autorizacija korištenja programa po djelatnicima
 • Sustav “samoodržavanja” i arhiviranja prometa
 • Potpisna lista
 • Cirkularno pismo
 • Vođenje dnevnika zgrade, izrada radnog naloga i narudžbenice
 • Grafička izvješća, stupci, torte
 • Pohrana slika zgrada, djelatnika, honoraraca, prostora, oštećenja… direktno u program
 • Rekapitulacije
 • Eksport osnovnih podataka za excel ili bilo koju drugu potrebu

Našim računalnim programom, koji kontinuirano razvijamo već dvadeset dvije godine  ( zadnja verzija nosi oznaku 24.7-što znači da je to 247.. verzija ) u svakodnevnom radu,na poslovima upravljanja i održavanja koristi se cijeli niz Upravitelja zgradama u Republici Hrvatskoj

Podrška korisnicima organizirana je putem bloga

Ukoliko ste zainteresirani za KUPNJU PRAVA NA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE PROGRAMA , molimo popunite upitnik Zahtjeva za ponudom te ćemo Vam se uskoro javiti.
Popunite Zahtjev za ponudom
(postavite pitanja na koja želite da Vam odgovorimo u sklopu ponude )
reCAPTCHA is required.