Evakuacijski put
Što je to evakuacijski put ?
Korištenje PP aparata
Vrste aparata i kako ih pravilno upotrijebiti
Servisi aparata
Redovni servis protu-požarnih aparata zakonska je obaveza.
O gašenju požara
Savjeti kako postupiti prilikom pojave požara
Hidrantska mreža
Osnovne informacije o hidrantskim mrežama i sprinkler uređaju

vatrogasac

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

Kod stambenih zgrada Zakonom o zaštiti od požara propisana je obveza provođenja mjera zaštite od požara.Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe.

UZBUNJIVANJE

Dojava požara može biti automatska preko vatrodojavnog uređaja ili manuelno preko ručnog aktiviranja ili telefona.
Prilikom dojave treba navesti:
– tko javlja (ime i mjesto odakle se javlja)
– što se dogodilo (požar, tehnička intervencija)
– gdje se dogodila nesreća (mjesto, ulica, cesta, dio grada, najbliže naselje i sl.)
– informacija o posebnim okolnostima npr.:
* blokirane ili zaključane osobe
* bolnica, starački dom, škola, visoka zagrada,…
* ozlijeđeni (trovanje, lomovi, opekotine,…)
Govorite polako i razgovjetno!Javite vatrogascima i kada sumnjate u požar (primijetite li samo dim).Ne oslanjajte se na pomisao, da su već drugi obavijestili vatrogasce.

SPAŠAVANJE

Spašavanje ima prednost pred gašenjem!
Uvjerite se, da nema ozlijeđenih ili invalida koji trebaju napustiti zonu opasnosti.Sve one koji trebaju pomoć (djeca, starci, bolesni, invalidi) po mogućnosti odmah izvedite na sigurno mjesto i provedite uzbunjivanje. Zadržite osobe čija se odjeća zapalila. Goruće odjevne predmete gasite prekrivanjem uz pomoć deke ili ostalih odjevnih predmeta (valjanjem po podu).
Vodite računa i o vlastitoj sigurnosti.

AKO MOŽETE BJEŽATI

– zatvorite prozore u prostoriji gdje je izbio požar
– obavijestite susjede
– zatvorite vrata iza sebe
– otvorite prozore puteva za spašavanje (stubišta, prolazi) da bi se spriječilo zadimljavanje prostora
– ne upotrebljavajte dizalo
– staloženo i mirno napustiti građevinu
– zajedno sa susjedima pričekajte dolazak vatrogasaca

AKO STE ZAROBLJENI POŽAROM

– udaljite se što je više moguće od centra požara
– zatvorite sva vrata između sebe i centra požara
– mokrim krpama spriječiti prodiranje dima u prostoriju
– vrata vlažite mokrom krpom
– nazovite vatrogasce i tražite pomoć (VATROGASCI – 193)
– ako je moguće, otvorite prozore i privucite pozornost na sebe dozivanjem i mahanjem kroz prozor