Poštovani, putem slijedeće forme molimo prijavite promjenu vlasništva

Prijava promjene vlasništva
Upišite Poziv na broj sa dosadašnje uplatnice ili računa,a ako nemate upišite ime i prezime dosadašnjeg obaveznika plaćanja pričuve
Ulica i kućni broj, GRAD
Odaberite opciju ukoliko želite da Vam se uplatnice za pričuvu zgrade umjesto poštom dostavljaju na Vaš E-mail putem elektronske pošte
Priložite kopiju Kupoprodajnog ugovora ili Vlasnički list ili Darovni ugovor ili Rješenje o ostavini (nasljeđivanju) ili Vjenčani list ako je došlo do promjene prezimena supružnika OBAVEZNO u .pdf , .jpg ili .png formatu (MAKSIMALNA VELIČINA 4 MB)
reCAPTCHA is required.

Promjenu podataka o vlasništvu nad posebnim dijelom nekretnine ( stan, poslovni prostor , garaža ) novi vlasnik dužan je prijaviti  komunalnim društvima  i upravitelju zgrade na način da dostavi kopiju dokumenta temeljem kojeg dokazuje da je došlo do promjene vlasništva ( kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, rješenje o ostavinskoj raspravi )

Obavijest o promjeni vlasništva  i presliku dokumentacije možete također poslati poštom na adresu Zapad-stan d.o.o. Ante Topić Mimare 61 10090 ZAGREB , ili slanjem na telefax 01/3462-773 obavezno navodeći kontakt mobitel/telefon,  kao i adresu na koju želite da se dostavljaju uplatnice za pričuvu ako je različita od adrese objekta sastavni dio kojeg je Vaša nekretnina.