Zašto izabrati baš nas za upravitelja Vaše zgrade ?..

 • izrada Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju svakom pojedinom zgradom,zatražite brošuru
 • izrada godišnjeg programa održavanja pregledom stanja stambene zgrade kod preuzimanja zgrade
 • u program radova uvrštavamo radove koji proistječu iz zakonskih odredaba, kao što su čišćenje dimnjaka, ispitivanje vatrogasnih aparata, gromobranskih instalacija i drugo,
 • pregledi zajedničkih dijelova zgrade , prema potrebi i po pozivu predstavnika suvlasnika
 • utvrđivanje visine sredstava zajedničke pričuve za zgradu
 • utvrđivanje vlasničkog dijela i visine doprinosa svakog suvlasnika
 • otvaranje žiro računa stambene zgrade
 • obrada i plaćanje računa za obavljene ugovorene radove kao i pogonske troškove – honorari predstavniku suvlasnika, čistačici, ( vođenje JOPPD obrazaca  ) troškovi utrošene električne energije u zajedničkim dijelovima zgrade
 • priprema, tiskanje i dostava uplatnica za zajedničku pričuvu zgrade, priprema, tiskanje i slanje računa za zajedničku pričuvu zgrade za pravne osobe koje to zatraže.
 • ažurno vođenje knjigovodstva zgrade
 • opominjanje i utuživanje neplatiša u skladu s Međuvlasničkim ugovorom i u dogovoru sa predstavnikom zgrade
 • briga o redovnom održavanju zajedničkih dijelova zgrade
 • izrada troškovnika sa procjenom cijene potrebnih radova
 • pismeno upozoravanje suvlasnika na poslove koji se moraju obaviti iz sigurnosnih i drugih razloga
 • prikupljanje ponuda za poslove održavanja te ugovaranje istih
 • po potrebi uzimanje kredita radi osiguranja potrebnih sredstava za čuvanje vrijednosti zgrade ukoliko nisu dostatna sredstva zajedničke pričuve, a uz suglasnost suvlasnika i u skladu s Međuvlasničkim ugovorom,
 • informiranje o stanju računa (prihodi-rashodi) svakodnevno na upit predstavnika suvlasnika, mjesečno putem Internet stranica  i godišnje u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima svakom suvlasniku do konca ožujka mjeseca
 • koordiniranje radi etažiranja stambene zgrade i upis u knjige kad se za to stvore uvjeti
 • zastupanje suvlasnika pred sudom preko odabranog odvjetnika
 • sklapanje ugovora za iznajmljeni prostor, a u dogovoru sa suvlasnicima i predstavnikom suvlasnika
 • osiguranje zgrade kod Osiguravajućeg društva od štete prema trećim osobama, osiguranje od požara i izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, a u skladu sa programom održavanja i Međuvlasničkim ugovorom
 • stručna izrada procjena šteta po štetnim događajima, prijava osiguravajućem društvu
 • nadzor nad izvođenjem radova po štetnom događaju
 • nabavljanje protupožarnih sredstava, u skladu s programom održavanja,
 • i ostale poslove u dogovoru s predstavnikom zgrade ili većinom suvlasnika.

.

Popunite Zahtjev za ponudom
Upisati korisnu (obračunsku) površinu u m2
( komada )
(komada)
(komada)
( upišite iznos kn / m2 )
(postavite pitanja na koja želite da Vam odgovorimo u sklopu ponude )
reCAPTCHA is required.
 • U najkraćem vremenskom roku ćemo vam se javiti s traženom ponudom te prijedlozima o dodatnim povlasticama ovisno o akcijama koje su trenutno u tijeku.
 • Zahtjev za ponudom za upravljanje i održavanje zgrade možete zatražiti i usmeno pozivom na naše telefone , a potrebne podatke o Vašoj zgradi putem usmene ankete – intervjua uvrstit ćemo u našu ponudu, a u razgovoru sa Vama želimo otkloniti svaku, pa i najmanju nepoznanicu o tome koje su obveze naše tvrtke prema Vama, odnosno Vašoj zgradi, koja su Vaša prava na temelju Ugovora o upravljanju zgradom.
 • Ukoliko ne možete poslati Zahtjev za ponudom za održavanjem, putem ovog linka preuzmite naš obrazac (u pdf formatu), popunite ga i pošalite na na naš telefax 01/3462-773.

AKCIJA !!!

output_WxODVX

Zgradama koje sklope Ugovor o upravljanju sa Zapad-stanom nudimo besplatno WEB Oglasnu ploču zgrade tijekom prvih šest mjeseci upravljanja zgradom.