Zbog učestalih poziva suvlasnika nakon emitiranja emisije Potrošački kod 7.travnja 2014., pojašnjavamo iznešeno u emisiji u kontekstu  sufinanciranja ugradnje razdjelnika topline od strane Fonda za energetsku učinkovitost.

PLAĆANJE UGRADNJE RAZDJELNIKA IZ PRIČUVE

Uredbom o održavanju stambenih zgrada propisano je da uređaje u stanu održava vlasnik posebnog dijela nekretnine. Budući da je razdjelnik topline uređaj koji   se ugrađuje na radijator plaća ga vlasnik posebnog dijela nekretnine. Iznimno ako se suvlasnici dogovore i svoj dogovor SVI ( 100% ) potvrde svojim potpisom ugradnja se može financirati iz pričuve jer je pričuva zajednička imovina svih suvlasnika te zgrade.

CITAT IZ POTROŠAČKOG KODA HRT-a

FOND ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST: Ove godine stanarima višestambenih zgrada dostupna su sredstva Fonda. Prijaviti se mogu preko upravitelja koji prikuplja suglasnost suvlasnika i svu potrebnu dokumentaciju. Trenutno su objavljeni javni pozivi za financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u postojećim višestambenim zgradama te javni natječaji za sufinanciranje energetske obnove zgrada. Sufinanciranje razdjelnika topline moguće je jedino kao dio mjera energetske učinkovitosti koje se tiču toplinskog sustava. Međutim, u intervjuu  g.Pržulj iz Regionalne energetske agencije SZ Hrvatske navodi da je za sufinanciranje ugradnje razdjelnika raspisan natječaj 28.3.2014. i poziva suvlasnike da se preko upravitelja jave na natječaj. Navedeni natječaj podrazumijeva sufinanciranje kompletne obnove stambene zgrade, a ne samo ugradnju razdjelnika

UVIJETI NATJEČAJA OBJAVLJENOG 28.3.2014-

1) Postojanje glavnog projekta rekonstrukcije višestambene zgrade s pripadajućim snimcima postojećeg stanja, tehničkim opisima i projektiranim mjerama EnU, proračunima uštede energije, projektantskim troškovnikom opreme, radova i usluga s naznačenim jediničnim cijenama 2) Ugovor/ponuda izvođača radova  2)  Ugovor/ponuda za uslugu stručnog nadzora 4) Potpisana izjava suvlasnika o osiguranju sredstava za provedbu energetske obnove.

ZAKLJUČAK

Samo ugradnja razdjelnika ne može postići smanjenje energetskih gubitaka zgrade i samim time ne može biti predmet sufinanciranja putem natječaja za energetsku obnovu zgrada. Za dobivanje sredstava potrebno je ući u cjelovitu obnovu zgrade, za što je potrebna projektna dokumentacija. Fond može sufinancirati projektnu dokumentaciju, ali se suvlasnici time obvezuju da će i poduzeti korake opisane u projekt u osiguranjem potrebnih sredstava.