24sataVlada je u siječnju povećala naknadu za korištenje voda distributerima vodne usluge za kunu i pol te će ona za njih od danas u prosjeku biti veća za 11,28 posto.

Vlada je, naime, izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda povisila naknadu distributerima s 1,35 kuna na 2,85 kuna za prostorni metar zahvaćene vode. Cijena vode tako će za distributere biti veća u rasponu od 5,71 posto do 19,39 posto.

Više o tome ….