bandicTemeljem Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku subvencioniranja troškova nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u stambenim zgradama priključenim na centralni toplinski sustav na području grada Zagreba koju je donijela Skupština Grada Zagreba na 16. sjednici održanoj 4. srpnja 2014. godine, Grad Zagreb je 31. srpnja 2014. raspisao javni natječaj za predmetno subvencioniranje. Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na slijedećim linkovima…

Navedeni prilozi su sastavni dio objavljene Odluke. Kada predstavnik suvlasnika  prikupi svu potrebnu dokumentaciju na kojioj svoju suglasnost potpisom trebaju dati suvlasnici stambene zgrade  , Upravitelj ispunjava Prijavni obrazac i  podnosi prijavu na natječaj u propisanom roku.

Prema Zakonu o tržištu toplinske energije (Čl.52, stavak 4) u zgradi/građevini mogu se ugrađivati uređaji samo jednog proizvođača uređaja, kojeg vlasnici samostalnih uporabnih cjelina slobodno izaberu, tako da suvlasnici trebaju izabrati izvoditelja radova na ugradnji propisane opreme kao i ovlaštenog projektanta u smislu tražene dokumentacije za natječaj za subvenciju.

Sredstva za Projekt rekonstrukcije centralnog razvoda grijanja  potrebno je osigurati Odlukom o preraspodjeli sredstava pričuve ukoliko na računu pričuve zgrade ima dovoljno financijskih sredstava, odnosno ukoliko sredstava nema, potrebno ih je osigurati kroz kreditno zaduženje uz povećanje pričuve za iznos anuiteta.

Prijavni obrazac ispunjava upravitelj temeljem dostavljenih ponuda ovlaštenog projektanta i izvoditelja radova odabranih  od strane suvlasnika zgrada koje se opskrbljuju toplinskom energijom putem zajedničke toplinske stanice, odnosno koje su spojene na centralni toplinski sustav preko zajedničkog mjerila toplinske energije i dostavljene potpisne liste ovjerene od strane HEP-Toplinarstva

UVJETI I KRITERIJI ZA PRIJAVU NA JAVNI NATJEČAJ.

 

UVJETI I KRITERIJI NATJEČAJAKOMENTAR
1. Ako projekt predviđa minimalno ugradnju uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije i ugradnju termostatskih ventilskih setova (termostatske glave, ventila sa ili bez predpodešenja i prigušnice) koja u tehničkom smislu udovoljava pozitivnim propisima Republike Hrvatske;"uređaji za mjerenje potrošnje toplinske energije" - su u stvari KALORIMETRI , da li se subvencija odnosi i na razdjelnike topline ? Tko verificira da ugrađena oprema tehničkom smislu udovoljava pozitivnim propisima Republike Hrvatske
2. Ako je natječajna dokumentacija pravilno i potpuno ispunjena;Nemoguće je prikupiti za mjesec dana, koliko je raspisan natječaj, svu dokumentaciju koja se traži kao PRILOG uz Zahtjev za subvenciju
3. Ako se za ugradnju Sustava odluče i ugrade ga svi stanovi na zajedničkom mjerilu toplinske energijePredstavniku suvlasnika inače je GOTOVO NEMOGUĆE prikupiti potpise SVIH suvlasnika, a učiniti to u KOLOVOZU ( raspisani natječaj je otvoren MJESEC dana ) kad su suvlasnici još na godišnjim odmorima NEMOGUĆA JE MISIJA !

SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI NATJEČAJ

Dokumentacija za javni natječaj treba  sadržavati

SADRŽAJ PRIJAVEKOMENTAR
• Cjelovito i pravilno popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u stambenim zgradama/nizovima priključenim na centralni toplinski sustav Grada Zagreba (prilog 1.); Uz obrazac potrebno je priložiti • Izjavu suvlasnika stambene zgrade ili stambenog niza o odabiru Predstavnika suvlasnika potpisanu od strane Upravitelja stambene zgrade ili ovlaštenog Upravitelja za stambeni niz i Predstavnika suvlasnika (sukladno Članku 16. Pravilnika o načinu i raspodjele obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 139/08, 18/09, 136/11, 145/11) • Potpisnu listu suvlasnika samostalnih uporabnih cjelina koje namjeravaju sudjelovati u Natječaju, ovjerenu od strane HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.-a • Ponudu ovlaštenog projektanta za izradu projekta rekonstrukcije centralnog razvoda grijanja • Izjavu ovlaštenog projektanta o potrebi ugradnje sustava za balansiranje • Jedinstvenu ponudu izvoditelja koja sadrži procijenjenu specifikaciju opreme i radova koji su predmet Natječaja, za sve obuhvaćene stambene jedinice u ulazu, zgradi ili stambenom nizu
• Potpisnu lista suvlasnika samostalnih uporabnih cjelina koji namjeravaju sudjelovati u javnom natječaju ovjerenu od strane HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. (prilog 3.)Lista mora biti potpisana od strane SVIH suvlasnika ( kriterij 3 natječaja )
• Ponudu ovlaštenog projektanta za izradu projekta rekonstrukcije centralnog razvoda grijanjaU godišnjem programu održavanja zgrade nisu predviđena sredstva za izradu projekta rekonstrukcije centralnog razvoda te je potrebno povećanje pričuve da bi se sredstva osigurala, potrebno je da odluku o povećanju pričuve prihvati većina suvlasnika a zatim izabere projektant koji će napraviti projekt rekonstrukcije koji onda treba dostaviti u HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. na ovjeru
• Izjavu ovlaštenog projektanta o potrebi ugradnje sustava za balansiranjeIsto kao gore
• Jedinstvenu ponudu izvoditelja radova koja sadrži procijenjenu specifikaciju opreme i radova koji su predmet poziva, za sve obuhvaćene stambene jedinice u ulazu, zgradi ili stambenom nizu.Odabrani izvoditelj radova sklapa ugovor sa svakim suvlasnikom zbog obročne otplate ugrađene opreme
• Potpisnu listu suvlasnika samostalnih uporabnih cjelina predstavnik suvlasnika dostavlja HEP-TOPLINARSTVU d.o.o. koji na temelju prijavljenih samostalnih uporabnih cjelina u tablicu upisuje površine istih, računa udio površina samostalnih uporabnih cjelina koje će ugraditi Sustav u ukupnoj površini te ovjerava Potpisnu listu.

(prilog 4)  ZAHTJEV ZA ISPLATU SUBVENCIJE –

UREĐAJI ZA MJERENJE POTROŠNJE TOPLINSKE ENERGIJE

KOMENTAR
1. Popunjen i ovjeren Vrijednosni kupon
2. Projekt strojarskih instalacija sa shematskim prikazom instalacija i troškovnikom izrađenim od strane ovlaštenog projektanata i ovjerenog od strane HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.-aU godišnjem programu održavanja zgrade nisu predviđena sredstva za izradu projekta te je potrebno povećanje pričuve da bi se sredstva osigurala, potrebno je da odluku o povećanju pričuve prihvati većina suvlasnika a zatim izabere projektant koji će napraviti projekat koji onda treba dostaviti u HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. na ovjeru
3. Račun za opremu i ugradnju sustava uz rekapitulaciju troškovaRadovi na ugradnji moraju biti IZVEDENI prije podnošenja zahtjeva za subvencijom jer samo tako možemo priložiti RAČUN !
4. Ovjeren zapisnik o izvedenim radovima (ovjerava projektant, izvoditelj i ugovaratelj radova) U godišnjem programu održavanja zgrade nisu predviđena sredstva za izradu projekta te je potrebno povećanje pričuve da bi se sredstva osigurala za troškove projektanta i nadzor nad izvođenjem radova
5. Ovjerenu izjavu o očevidu ugradnje i ispravnosti sustava od strane projektanta ili ovlaštenog nadzornog inženjeraU godišnjem programu održavanja zgrade nisu predviđena sredstva za izradu projekta te je potrebno povećanje pričuve da bi se sredstva osigurala za troškove projektanta i nadzor nad izvođenjem radova
6. Preslika ugovora o opskrbi toplinskom energijom između podnositelja zahtjeva i HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.Zgrada MORA imati sklopljen Ugovor o potrošnji toplinske energije sa HEP-TOPLINARSTVOM d.o.o. a što još na velikoj većini zgrada nije slučaj

 

Tagged with:  
Share →

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *