DIPLOMIRANI PRAVNIK– na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine uz mogućnost produljenja Ugovora, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca od dana zasnivanja radnog odnosa

Opis poslova:

 • aktivna podrška službi financija u cilju naplate potraživanja
 • poslovi vezani uz utuženja i ovrhe
 • zastupanje Društva pred sudovima, upravnim te drugim državnim tijelima i institucijama
 • nadzor nad zakonskom i internom procedurom vezanom uz radne odnose
 • izrada, usklađivanje i kontrola akata i ugovora Društva sukladno zakonskoj regulativi te općim aktima Društva
 • pravno savjetovanje; sveobuhvatni pravni poslovi u redovnom poslovanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
 • opći administrativni, upravni i kadrovski poslovi
 • ostali poslovi po nalogu direktora.

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  zvanje dipl.iur. ili mag.iur.
 • poznavanje rada na računalu
 • tri godine radnog iskustva

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,

Sa kandidatom koji bude udovoljavao uvjetima natječaja, zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme uz reguliranje probnog rada.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave natječaja  na Internet stranici www.arhiva.zapadstan.hr

Poslodavac zadržava pravo od odabranih kandidata tražiti izvornike isprava ili javnobilježnički ovjerene preslike isprava, kao i pravo izbora između više kandidata koji ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa. Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu za zaposlenje bez obveze da se kandidatima obrazloži razlog poništenja.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici: www.arhiva.zapadstan.hr

i na stranicama

 

Prijava kandidata na natječaj
opišite Vaše dosadašnje iskustvo
Ulica i kućni broj, GRAD
obavezno u .pdf , .jpg ili .png formatu (max. 4 MB)
obavezno u .pdf , .jpg ili .png formatu (max. 4 MB)
reCAPTCHA is required.