Dimnjaci i ventilacija
Dimnjačarskom se službom smatra čišćenje i kontrola dimovodnih objekata
Dizala
Uređaji za vertikalni prijevoz ljudi
Zidovi
Zbog djelovanja vlage, mnogi konstrukcijski elementi mogu biti zahvaćeni razornim djelovanjem
Kosi krov
U pravilu cjelovita sanacija krova je skupa investicija koja u krajnosti kući daje novu vrijednost
Ravni krov
U postupku održavanja ravnog krova bitni elementi o kojima treba voditi računa su:

a) temelji s hidroizolacijom,konstruktivni dijelovi

b) nosivi konstruktivni zidovi i stupovi,

c) međukatna konstrukcija s hidroizolacijom,

d) krovna konstrukcija,

e) ravni i kosi krovovi,

f)balkoni, lođe i balkoni,

g) stubišta.