Plaćanje pričuve
Obratite pažnju na POZIV NA BROJ prilikom plaćanja putem Internet bankarstva !!
Obračun honorara
Kalkulator za izračun bruto honorara predstavnika ili čistačice
PDV i pričuva zgrade
Kalkulator za izračun PDV-a ako znadete samo ukupan ( brutto ) iznos računa
E-mail uplatnice
Zatražite dostavu uplatnice za pričuvu putem elektronske pošte !
Krediti za popravke
Uvijeti kredita i informativni kalkulator za izračun rate kredita
Stanja računa pričuve
Uvid u stanje računa pričuve Vaše zgrade možete pogledati ovdje
financije
AKUMULIRANA SREDSTVA

Sukladno raspoloživim akumuliranim financijskim sredstvima pričuve / koja naravno ovise o redovitoj uplati pričuve od strane suvlasnika / prikupljaju se ponude za izvođenje radova , te se nakon izbora najpovoljnijeg izvoditelja pristupa potrebnim radovima. Pravovremenim planiranjem , akumulacijom sredstava te otklanjanjem kvarova , ali i preventivnim djelovanjem, čuvamo zajedničke dijelove zgrade, tj cijelu nekretninu od propadanja i gubitka vrijednosti

SREDSTVA PRIČUVE

Nakon što smo kao upravitelj zgradom , zajedno sa predstavnikom suvlasnika izvršili pregled zajedničkih dijelova zgrade , izrađuju se troškovnici potrebnih radova kao i godišnji ili višegodišnji program održavanja sa utvrđenom visinom pričuve. Kad suvlasnici prihvate Godišnji program održavanja koji im predlažemo, sa prihvaćenim iznosom pričuve po m2 zadužuju se prostori u vlasništvu suvlasnika. Iznos pričuve za pojedini prostor je umnožak površine , prihvaćene pričuve po m2 i koeficjenta ( koeficjent za pojedine prostore određen je međuvlasničkim ugovorom )

 
MINIMALNA PRIČUVA

  • Minimalna zajednička pričuva naplaćuje se svim zgradama koje su u prinudnoj upravi, odnosno tamo gdje suvlasnici nisu sklopili međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju sa upraviteljem.
  • Minimalnu pričuvu koji suvlasnici moraju izdvajati odredio je zakonodavac i to u visini 0,54 % vrijednosti njihovog posebnog dijela u vlasništvu nekretnine godišnje.(Članak 380.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)
  • U trenutku donošenja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima vrijednost stanova bila je (Etalonska vrijednost) 3.400,00 Kn po m2 . (3.400,00 / 12 mj. = 283,33 Kn x 0,54 % = 1,53 Kn/mj) .
  • Minimalna pričuva zgrade, temeljem etalonske cijene objavljene u Narodnim novinama u travnju 2008 trebala bi iznositi 2,61 kn po m2. (5.808,00 / 12 mj. = 484,00 Kn x 0,54 % = 2,61 Kn/mj) .