ENERGETSKICERT

 

 

Očitovanje Ministarstva o energetskom certificiranju građevina manjih od 50 m2 shodno novom Zakonu o gradnji:

“Energetski je certifikat potreban za zgrade koje su u funkciji, odnosno koje mogu biti u funkciji. Ne certificiraju se samostojeće zgrade za stanovanje ili poslovnu namjenu, urede, trgovine i slično ako imaju manje od 50 m2 korisne površine, ne certificiraju se industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama, ne certificiraju se zgrade privremenog karaktera koje imaju ima rok uporabe dvije godine i manje, te zgrade namijenjene održavanju vjerskih obreda. Potrebno je izraditi energetski certifikat za stambeni i poslovni prostor koji se prodaje odnosno čija se prodaja oglašava u medijima, a koji je veći od 50 m2 te koji je u funkciji ili može biti u funkciji.

Znači da je potreban energetski certifikat za stan od 45 m2 ako se on nalazi u zgradi većoj od 50 m2. Hrvatsko je zakonodavstvo u prijelaznom periodu propisivalo da se stanovi površinom manji od 50 m2 mogu prodavati i bez certifikata. Budući da Direktiva Europske unije o energetskoj učinkovitosti zgrada propisuje da se izuzeti od obveze mogu samostojeće zgrade, ali ne i posebni dijeli, s ukupnom korisnom površinom ispod 50 m2, Hrvatska se kao punopravna članica bila dužna uskladiti s odredbama Direktive. Nije potrebno izraditi certifikat za ruševinu koja se prodaje odnosno oglašava za prodaju kao ni za nedovršenu zgradu, u smislu da nije u fazi dovršenosti u kojoj bi se mogla staviti u funkciju, nedostaju joj prozori, vrata itd.”

ministarstvograditeljstva

S poštovanjem,

web: http://www.mgipu.hr

 

 

Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada, energetski certifikat mora imati svaka nova zgrada te postojeća zgrada koja se prodaje ili iznajmljuje.

Energetski certifikat je zakonska obveza prodavatelja ukoliko nekretnina koju prodajete ima korisnu površinu veću od 50 m² te je taj dokument sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Izdavanje certifikata za pojedini stan financira vlasnik iz osobnih sredstava.

Tko prodaje svoju nekretninu mora  potencijalnom kupcu dati na uvid energetski certifikat – dokument koji sadržava informacije o energetskim svojstvima zgrade, stana ili kuće, a kupcima ili vlasnicima omogućuje i usporedbu nekretnina prema njihovim energetskim svojstvima i uštedama koje ostvaruju prema energetskom razredu u kojem se nalaze.

Dakle, energetski certifikat je zakonska obveza prodavatelja ukoliko nekretnina koju prodajete ima korisnu površinu veću od 50 m² te je taj dokument sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Izdavanje certifikata za pojedini stan financira vlasnik iz osobnih sredstava, a rok važenja certifikata je 10 godina.

Prostori koji se iznajmljuju, još uvijek ne trebaju kao uvjet imati energetski certifikat – njihova obveza je odgođena do 1.1.2016.

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

 

 

Šta sve sadrži energetski certifikat

Energetski certifikat omogućuje kupcu uvid u kvalitetu gradnje sa stajališta potrošnje energije. Primarna mu je svrha zaštita kupaca i podizanje kvalitete gradnje. Sadrži energetski razred zgrade, njezinu površinu te rok do kojeg vrijedi. Ovisno o tome u kojem je energetskom razredu zgrada može se vidjeti koliko energije troši, odnosno štedi. Naravno, to znatno utječe i na iznos računa za grijanje, električnu energiju... Nove zgrade bez energetskog certifikata ne mogu dobiti uporabnu dozvolu.

Zašto je potrebno imati energetski certifikat

Energetsko certificiranje zgrada i energetske preglede zgrada i ostalih građevina koje troše energiju ne treba shvatiti kao još jednu zakonsku obvezu i dodatne troškove, već kao priliku za stručnu analizu i utvrđivanje potencijala energetske učinkovitosti te za pokretanje konkretnih projekata energetske obnove zgrada koji u pravilu rezultiraju višestrukom koristi za vlasnika odnosno korisnika zgrade.

Zašto se provodi i inzistira na energetskom certificiranju zgrada

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Tko je dužan pribaviti energetski certifikat zgrade pri njezinoj prodaji

Vlasnik zgrade, odnosno njezina posebnog dijela dužan je imati energetski certifikat pri njezinoj prodaji od 1. srpnja 2013. godine. Kupac zgrade odnosno njezina posebnog dijela prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ima pravo uvida u energetski certifikat.

Zašto se provodi i inzistira na energetskom certificiranju zgrada

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Tko izrađuje i izdaje certifikate

Energetski pregled provode i energetske certifikate izdaju za to ovlaštene osobe. Registar ovlaštenih osoba dostupan je na web stranicama nadležnog ministarstva www.mgipu.hr. U pravilu, u energetskom pregledu sudjeluju tri stručne ovlaštene osobe, arhitektonske/građevinske, strojarske i elektrotehničke struke.

Što je energetski pregled

Energetski pregled je postupak koji se provodi u svrhu analize energetskog stanja i utvrđivanja mogućih mjera za povećanje energetske učinkovitosti u postojećim zgradama. Energetski pregled se obavezno provodi za postojeće zgrade koje podliježu obvezi energetskog certificiranja.

Tko je definirao cijene energetskog certifikata i kolike su

Kako bi se izradio energetski certifikat potrebno je provesti energetski pregled. U skladu s time, u nadležnom ministarstvu definirane su cijene navedenih usluga, i to: cijena energetskog pregleda i certifikata za zgrade od 50 do 250 m² iznosi do 4750 kn (s uključenim PDV-om), a za zgrade od 250 do 400 m² iznosi do 7400 kn. Cijena energetskog pregleda i certifikata za stan u zgradi iznosi do 2700 kn.

Koliko vrijedi dobiveni energetski certifikat

Certifikat se izdaje na deset godina, nakon čega ga treba ponovo izraditi. Imate li velike građevinske zahvate na svojoj zgradi, s energetskim poboljšanjima, možete ga zatražiti i ranije, očekujete li da će biti višeg razreda.

Kako se može poboljšati energetski razred za postojeće zgrade

Izdavanje energetskog certifikata obuhvaća i energetski pregled zgrade s davanjem prijedloga mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane.

Kolike su kazne ne pribavi li vlasnik energetski certifikat zgrade koja se prodaje

Propisano je da će se vlasnik građevine, pravna osoba, kazniti novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 100.000 kuna. S 10.000 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu vlasnika. U slučaju da vlasnik ne osigura energetski certifikat za zgradu odnosno njezin poseban dio pri prodaji, kupac ga može prijaviti Državnom inspektoratu.
POJEDINAČNO CERTIFICIRANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA
 • Zgrade su najveći pojedinačni potrošači energije i danas predstavljaju veliki potencijal za energetske, ekonomske i ekološke uštede
 • Nedostatak energije i nesigurnost u opskrbi energijom, stalan rast cijene energije i energenata, stalan rast potrošnje – uvozimo preko 50 posto potrebne energije, predviđanja do 2030. preko 70 posto
 • Kako ostvariti obvezu 20 posto energetskih ušteda do 2020. uz godišnji rast potrošnje 3-5 posto – potrebna je hitna reakcija u sektoru zgrada
 • Smanjenje energetske potrošnje u zgradama direktno smanjuje troškove života i održavanja zgrada, povećava stambeni komfor i produžuje životni vijek zgrada
 • Povećanje energetske učinkovitosti doprinosi povećanju standarda života, gospodarskom razvoju, razvoju industrije, zapošljavanju i većoj konkurentnosti cijele Energetska učinkovitost zgradanacionalne ekonomije
 • Energetskim certificiranjem zgrada dobivaju se transparentni podaci o potrošnji energije u zgradama na tržištu, energetska učinkovitost prepoznaje se kao znak kvalitete, potiču seulaganja u nove inovativne koncepte i tehnologije, potiče se korištenje alternativnih sustava za opskrbu energijom u zgradama, razvija se tržište novih niskoenergetskih zgrada i modernizira sektor postojećih zgrada, te se doprinosi ukupnom smanjenju potrošnje energije i zaštiti okoliša.
Mjere koje se predlažu :

 

 • poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice primjenom toplinske izolacije,
 • zamjenu ili poboljšanje sustava grijanja i povećanje učinkovitosti,
 • zamjenu ili poboljšanje sustava klimatizacije i povećanje učinkovitosti,
 • zamjenu ili poboljšanje sustava pripreme tople vode,
 • promjenu izvora energije gdje je to ekonomski i ekološki isplativo,
 • uvođenje obnovljivih izvora energije (sunčeva, geotermalna, biomasa i dr.),
 • poboljšanje učinkovitosti sustava elektroinstalacija i kućanskih uređaja,
 • racionalno korištenje vode,
 • upravljanje energetikom općenito.

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada