Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

“Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zapad stana d.o.o.”

www.strukturni fondovi.hr

 

Naziv projekta:

Energetska obnova zgrade Poljana Jurja Andrassyja 8-11, Zagreb

Opis projekta i ciljevi: Zgrada na adresi Poljana Jurja Andrassy-a 8-11, Zagreb provest će sljedeće mjere uštede energije:

• toplinska izolacija vanjskih zidova procelja ETICS sustavom

• rekonstrukciju ravnog krova uz izvedbu sustava toplinske    izolacije

• izvedbu toplinske izolacije međukatne konstrukcije između       podruma i prizemlja

• zamjena dijela postojeće stolarije

Radovima iz glavnog projekta potrebna toplinska energija za      grijanje zgrade smanjuje se

– sa: QH,nd = 344.533 kWh

– na: QH,nd = 104.616 kWh

– za: 239.917 kWh/a, odnosno za 69,63%.

Smanjenje emisije CO2 iznosi 87,26 t/god

 

     Naziv korisnika: Suvlasnici stambene zgrade Poljana Jurja Andrassyja 8-11, zastupani po upravitelju Zapad stan d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 2.805.997,25 kuna

 

EU sufinanciranje projekta: 1.570.542,60 kuna

 

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2016.-31.08.2018.

 

Faza obnove:  Radovi su dovršeni, izrađen je novi energetski certifikat zgrade kojim su dokazane uštede od 71,70 % energije.