Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

“Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zapad stana d.o.o.”

www.strukturni fondovi.hr

 

Naziv projekta:

Energetska obnova zgrade Antuna Mihanovića 1, Krapinske Toplice

Opis i ciljevi projekta:  Zgrada je izgradena 1968. godine u skladu s važećim propisima tog vremena.

U svrhu poboljšanja energetske ucinkovitosti planira se:

– rekonstrukcije vanjskih zidova- ovojnica zgrade

– zamjene vanjske stolarije

Radovima iz glavnog projekta potrebna toplinska energija smanjuje se

– sa: QH,nd =95.026 kWh

– na: QH,nd =45.937 kWh

– za: 52.908,00 kWh/a, odnosno za 51,66%.

Smanjenje emisije CO2 iznosi 17,03 t/god, tj.više od 50%

 

Naziv korisnika: Suvlasnici stambene zgrade adresi Antuna Mihanovića 1, Krapinske Toplice, zastupani po upravitelju Zapad stan d.o.o.

 

Ukupna vrijednost projekta: 714.577,50 kuna

 

EU sufinanciranje projekta: 438.571,50 kuna

 

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2016.-30.12.2018.

 

Faza obnove:  Radovi na obnovi pročelja zgrade su dovršeni