Kod provjere podataka koje ste unijeli prilikom pokušaja REGISTRACIJE za pristup eSUVLASNIKU – suvlasničkim stranicama , sustav je ustanovio da se razlikuju od podataka u našoj bazi . Molimo Vas da popunite  slijedeću  formu sa ažurnim podacima,

Dostava POZIVA NA BROJ sa uplatnice koju ste dobili
Na svakoj uplatnici koju Vam dostavljamo nalaze se uvijek tri broja u pozivu na broj odijeljena znakom minus : na primjer : 281-1-12766 gdje je prvi broj šifra mjeseca i godine za koju se plaća pričuva, drugi broj ( srednji ) označava vrstu prostora 1=stan 2=poslovni prostor 3=garaža 4=ostalo dok je treći broj jedinstvena šifra za prostor u Vašem vlasništvu.
Ukoliko u vlasništvu imate više prostora, molimo da upišete pozive na broj sa uplatnica za svaki prostor NA PRIMJER : 281-1-12766, 281-3-3127, 281-2-701
Odaberite opciju ukoliko želite da Vam se uplatnice za pričuvu zgrade dostavljaju na navedeni e-mail
reCAPTCHA is required.

PODACI KOJE STE UNIJELI BITI ĆE USPOREĐENI SA POSTOJEĆIM PODACIMA KOJE IMAMO I UNEŠENI U BAZU PODATAKA TIJEKOM PRVOG SLIJEDEĆEG RADNOG DANA.

Svrha prikupljanja ovih podataka je u tome da Vam se omogući ONLINE pristup financijskim izvješćima zgrade u kojoj se nalazi poseban prostor u Vašem vlasništvu te uvid u saldo pričuve za svaki prostor koji je u Vašem vlasništvu.